انصاری:جریان اصلاح‌طلبی با هویت خاص خود پا به عرصه انتخابات می‌گذارد

انصاری:جریان اصلاح‌طلبی با هویت خاص خود پا به عرصه انتخابات می‌گذارد

یکشنبه ۱۱ خرداد - سیاست

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت:در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ جریان اصلاح‌طلبی با هویت خاص خود و شجاعتی که دارد پا به عرصه خواهد گذاشت و با لیست اصلاح‌طلبانه در عرصه انتخابات حضور خواهند داشت و حتما از نیروهای اصیل خود حمایت می‌کند.