انعقاد قرارداد پژوهشی برای پاکسازی خاک‌های آلوده مناطق نفت خیز ایران

انعقاد قرارداد پژوهشی برای پاکسازی خاک‌های آلوده مناطق نفت خیز ایران

جمعه ۱۳ تیر - اقتصادی

قراداد پژوهشی در زمینه پاکسازی خاک‌های آلوده مناطق نفت خیز ایران، با عنوان «مطالعه فیلوژنی و تکاملی قارچ‌های خانواده موکورال‌ها در مناطق نفتی ایران به منظور پاکسازی خاک‌های آلوده به مواد نفتی» بین مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار منعقد شد.