اهداء نشان دکتر «محمدتقی فرور» در جشنواره فیلم زمین

اهداء نشان دکتر «محمدتقی فرور» در جشنواره فیلم زمین

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیر اجرایی جشنواره فیلم زمین، با بیان اینکه در این جشنواره نشان دکتر «محمدتقی فرور» اهدا خواهد شد، گفت: جشنواره زمین به ترویج مفاهیم توسعه پایدار و آموزش همگانی آن مفاهیم با زبان سینما و هنر می‌پردازد.