اهدای ۲۰ کپسول اکسیژن توسط شرکت معدنی املاح ایران به علوم پزشکی اراک

اهدای ۲۰ کپسول اکسیژن توسط شرکت معدنی املاح ایران به علوم پزشکی اراک

شنبه ۰۴ بهمن - اجتماعی

شرکت‌معدنی املاح ایران(مجتمع اراک) به درخواست سازمان صمت استان مرکزی ۲۰ دستگاه کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری به دانشگاه علوم پزشکی اراک اهدا کرد.