اولتیماتوم “حسینی” برای تعطیلی برخی مدارس غیردولتی

اولتیماتوم “حسینی” برای تعطیلی برخی مدارس غیردولتی

سه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۲:۰۸ - اجتماعی

سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش تاکید کرد: تا تدوین و تصویب نظام‌نامه تعامل آموزش ‌و پرورش با سازمان‌های دیگر، هیچ تفاهم‌نامه‌ای قبل از بررسی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی منعقد نشود.