اولیانوف: دیدار غیررسمی۱+۴ آمریکا برای احیای برجام

اولیانوف: دیدار غیررسمی۱+۴ آمریکا برای احیای برجام

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در توییتی اعلام کرد که امروز طرفین برجام بدون ایران دیداری غیررسمی با هیات آمریکایی در وین داشته‌اند.