اولین اطلس باستان‌شناسی کرمانشاه رونمایی می‌شود

اولین اطلس باستان‌شناسی کرمانشاه رونمایی می‌شود

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات گفت: بزودی اطلس باستان شناسی اوارمانات کرمانشاه به عنوان اولین اطلس باستان شناسی استان رونمایی می شود.