«اگه تو کاندیدا بودی» چه می‌کردی؟

«اگه تو کاندیدا بودی» چه می‌کردی؟

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

مسابقه رادیویی «اگه تو کاندیدا بودی» در رادیو آبادان تولید و از ۳۳ مرکز استانی پخش خواهد شد.