ایتالیا “سیلیکون ولی” خود را می‌سازد

ایتالیا “سیلیکون ولی” خود را می‌سازد

شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

گروهی از شرکت‌های فناوری کشاورزی و یک دانشگاه در ایتالیا در شرف توسعه نوآوری‌های سبز هدفمند در بخش کشاورزی هستند.