ایجاد پایگاه ملی میراث فرهنگی در شهرری ضروری است

ایجاد پایگاه ملی میراث فرهنگی در شهرری ضروری است

شنبه ۱۵ آذر - فرهنگی

شهر ری – ایرنا – رییس شورای اسلامی شهرستان ری با بیان اینکه این منطقه وسیع با وجود آثار متعدد باستانی و ارزشمند کمتر مورد توجه قرار گرفته است گفت: ایجاد پایگاه ملی برای حفاظت و صیانت بیشتر آثار مورد توجه است.