ایده جمع‌آوری «پل حافظ» رنگ اجرا گرفت

ایده جمع‌آوری «پل حافظ» رنگ اجرا گرفت

سه شنبه ۱۷ تیر - اجتماعی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از بررسی روش های اجرایی به منظور برچیدن پل حافظ خبر داد.