ایرلاینی که هنوز به چین پرواز می‌کند!

ایرلاینی که هنوز به چین پرواز می‌کند!

شنبه ۱۰ اسفند - اقتصادی

به نظر می‌رسد که برخلاف تمامی ایرلاین های سراسرجهان، شرکت هواپیمایی اتیوپی هنوز در برابر تعلیق و لغو پرواز به چین مقاومت می‌کند.