بارزترین ویژگی شخصیتی امام خمینی صداقت و ساده زیستی است

بارزترین ویژگی شخصیتی امام خمینی صداقت و ساده زیستی است

دوشنبه ۲۳ تیر - سیاست

مراسم گرامی داشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلاروس برگزار شد.