بازدید از ساختمان جدید پلاسکو با حضور رئیس بنیاد مستضعفان

بازدید از ساختمان جدید پلاسکو با حضور رئیس بنیاد مستضعفان

سه شنبه ۱۲ اسفند - اقتصادی

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، جمعه ۲۶ دی از مراحل ساخت ساختمان جدید پلاسکو بازدید کرد.