بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از مراکز درمانی خوزستان

بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از مراکز درمانی خوزستان

سه شنبه ۱۷ تیر - اجتماعی

معاون پرستاری وزارت بهداشت با هدف نظارت بر خدمات مرتبط با پیشگیری و درمان کرونا ویروس به استان خوزستان سفر کرد.