بازگشایی موزه لوور پس از ۴ ماه تعطیلی

بازگشایی موزه لوور پس از ۴ ماه تعطیلی

دوشنبه ۲۰ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- موزه لوور پاریس پس از ۱۶ هفته تعطیلی برای جلوگیری از شیوع کرونا، امروز به صورت محدود بازگشایی شد.