بازگشت تارتار به مسجدسلیمان

بازگشت تارتار به مسجدسلیمان

پنج شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲:۳۱ - ورزشی

سخنگوی باشگاه نفت مسجدسلیمان از ادامه همکاری مهدی تارتار با این باشگاه خبر داد.