بازگشت سرمایه‌گذاری‌ انجام شده در کوتاه مدت و اشتغال نیروهای بومی، ۲ ویژگی بارز پتروشیمی لردگان

بازگشت سرمایه‌گذاری‌ انجام شده در کوتاه مدت و اشتغال نیروهای بومی، ۲ ویژگی بارز پتروشیمی لردگان

شنبه ۲۷ دی - اقتصادی

رییس‌جمهور با بیان اینکه پتروشیمی لردگان می‌تواند تحول بسیار خوبی در این منطقه ایجاد کند، گفت: این پتروشیمی در صورت تولید با ظرفیت صد در صد ظرف حدود چهار سال می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام شده ۸۷۵ میلیون یورویی را بازگرداند که این نکته مهمی برای مردم و سرمایه‌گذاران است.