باقریان: مدیران جدید فدراسیون فوتبال تفاوتی با قبلی‌ها نخواهند داشت

باقریان: مدیران جدید فدراسیون فوتبال تفاوتی با قبلی‌ها نخواهند داشت

یکشنبه ۰۵ بهمن - ورزشی

مدیرعامل سابق باشگاه سپاهان گفت: باید به سیستم و ساختار تکیه کرد نه افراد چرا که اگر ساختار وجود داشت، هر فردی که هرکاری انجام می‌داد باقی می‌ماند و نفر بعدی وارث ماحصل کارهای قبلی می‌شد.