باکیفیت‌ترین وانت‌ها، ۳ ستاره‌اند

باکیفیت‌ترین وانت‌ها، ۳ ستاره‌اند

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

آخرین ارزیابی صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در مرداد ماه برای بررسی وضعیت کیفیت گروه وانت‌های تولیدی داخل نشان می‌دهد که این وانت‌ها بین یک تا سه ستاره کیفی کسب کرده‌اند و وانت بالاتر از سه ستاره نداریم.