بایدها و نبایدهای مراقبت از بیماران بهبودیافته از کرونا در منزل

بایدها و نبایدهای مراقبت از بیماران بهبودیافته از کرونا در منزل

چهارشنبه ۱۴ خرداد - اجتماعی

بیماران مبتلا به کرونا پس از ترخیص از بیمارستان باید در منزل تحت مراقبت قرار گیرند و مراقبان نیز باید الزامات بهداشتی را جدی بگیرند.