باید به فکر تدابیر جدی‌تری برای کرونا بود

باید به فکر تدابیر جدی‌تری برای کرونا بود

جمعه ۱۳ تیر - سیاست

جلسات حزب ندای ایرانیان همچنان به صورت مجازی برگزار می‌شود.