با دخترم برای ثبت نام در انتخابات می‌روم تا بگویم با باندبازی سیاسی مخالفم

با دخترم برای ثبت نام در انتخابات می‌روم تا بگویم با باندبازی سیاسی مخالفم

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

نایب رئیس مجلس که داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠ است گفت که برای ثبت نام در انتخابات با دخترش و ابوترابی از نمایندگان مجلس و از فرزندان شهدا حضور می‌یابد تا بگوید با باندبازی های سیاسی مخالف است.