با دولت بزرگ، جهش اقتصادی شکل نمی‌گیرد

با دولت بزرگ، جهش اقتصادی شکل نمی‌گیرد

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، تجربه نشان داده که با حضور دولت در اقتصاد، جهش شکل نخواهد گرفت و از این رو برای تحقق شعار سال، باید به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود.