برآورد فوربس از خسارتهای کرونا

برآورد فوربس از خسارتهای کرونا

پنج شنبه ۱۴ فروردین - اقتصادی

انتظار می‌رود ویروس کرونا رشد اقتصادی جهان را بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد کاهش دهد.