براتی: فیفا اساسنامه کویت را برای ما فرستاد

براتی: فیفا اساسنامه کویت را برای ما فرستاد

سه شنبه ۰۷ بهمن - ورزشی

تهران- ایرنا- رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفت: فیفا اساسنامه انگلیسی کویت را برای ما فرستاد.