برای اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان کشور در سال ۱۴۰۰ تلاش می‌کنیم

برای اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان کشور در سال ۱۴۰۰ تلاش می‌کنیم

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش داریم تا در سال ۱۴۰۰، زمینه اشتغال ۸۰ درصد محکومین واجد شرایط در زندان‌ها فراهم شود.