برجام و دستان خالی آمریکا در مجامع بین‌المللی

برجام و دستان خالی آمریکا در مجامع بین‌المللی

جمعه ۲۱ تیر ساعت ۰۸:۵۶ - سیاست

نشست ویژه شورای حکام روز چهارشنبه پایان یافت و آمریکا برای چندمین بار نتوانست از اهرم آژانس برای ضربه زدن به ایران و برجام استفاده کند و این نشست به صحنه استهزاء آمریکا و هم پیمانانش به ویژه رژیم صهیونیستی تبدیل شد و کار به جایی کشید که حتی رئیس نشست جمع بندی از این جلسه ارائه نکرد.