برخورد با تارنماهای شایعه ساز در فضای مجازی

برخورد با تارنماهای شایعه ساز در فضای مجازی

یکشنبه ۰۵ بهمن - اجتماعی

فرمانده نیروی انتظامی دستیابی به پلیس هوشمند را برنامه جدی و اولویت دار این نیرو عنوان کرد و از نصب برخی از سامانه ها و به کارگیری تجهیزات هوشمند پلیسی در یگان های تخصصی ناجا طی ماه های اخیر خبر داد.