برخورد با قانون شکنان؛ بزرگترین نقصان مدیریت کرونا

برخورد با قانون شکنان؛ بزرگترین نقصان مدیریت کرونا

سه شنبه ۲۹ مهر - اجتماعی

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات مدیریتی از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور گفت: در حالی که ایران شفاف‌ترین آمار از کرونا را ارایه می‌کند اما همواره در مواردی مانند برخورد با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی با نقصان روبرو هستیم.