بررسی آیین‌نامه آموزشی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

بررسی آیین‌نامه آموزشی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

دومین جلسه شورای بین‌الملل دانشگاه با طرح پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی اعضای هیأت‌علمی در زبان انگلیسی و ارائه آیین‌نامه آموزشی دانشجویان غیرایرانی برگزار شد.