بررسی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در فراکسیون انقلاب

بررسی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در فراکسیون انقلاب

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

اعضای فراکسیون انقلاب مجلس در جلسه روز سه‌شنبه خود به بررسی موضوع رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠ می‌پردازند.