بررسی لایحه «تراکنش‌های الکترونیکی» در هیات دولت

بررسی لایحه «تراکنش‌های الکترونیکی» در هیات دولت

شنبه ۱۵ آذر - اقتصادی

وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مزبور، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرده است.