بررسی نظر مراجع عظام تقلید درباره رویت هلال ماه شوال

بررسی نظر مراجع عظام تقلید درباره رویت هلال ماه شوال

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

دبیر علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: نظری که از دفتر مقام معظم رهبری اعلام می‌شود حکم حکومتی نیست بلکه بحث فقهی بوده و اگر شخصی این نظر را مغایر با نظر مرجع تقلید خود بداند باید طبق نظر مرجع تقلیدش عمل کند، اما موضوع اقامه نماز عید را می‌توان حکم حکومتی در نظر گرفت بنابراین اگر برخی علما نظر متفاوتی با مقام معظم رهبری داشته باشند در مورد نماز عید طبق نظر ایشان عمل می‌کنند.