بررسی گزارش سازمان انرژی اتمی در خصوص کاهش تعهدات برجامی در کمیسیون انرژی

بررسی گزارش سازمان انرژی اتمی در خصوص کاهش تعهدات برجامی در کمیسیون انرژی

یکشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۲:۴۵ - سیاست

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی گزارش سازمان انرژی اتمی در خصوص اقدامات سازمان پس از فرصت ۶۰ روزه به اروپاییان و کاهش تعهدات برجامی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.