برگزاری دوره‌های ویژه روانشناسی برای مربیان ورزشی

برگزاری دوره‌های ویژه روانشناسی برای مربیان ورزشی

یکشنبه ۲۷ بهمن - ورزشی

از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی، دوره‌های ویژه روانشناسی برای مربیان رشته‌های ورزشی مختلف برگزار می‌شود.