برگزاری دوره آموزش زبان فارسی در قزاقستان

برگزاری دوره آموزش زبان فارسی در قزاقستان

سه‌شنبه 14 ژانویه ساعت 12:05 - فرهنگی

در دیدار سرپرست مرکز نسخ خطی و کتاب‌های نادر قزاقستان با رایزن فرهنگی کشورمان مقرر شد با توجه به اهمیت نسخ خطی فارسی در قزاقستان، دوره آموزش زبان فارسی در این مرکز برگزار شود.