برگزاری دوره آموزش زبان فارسی در قزاقستان

برگزاری دوره آموزش زبان فارسی در قزاقستان

سه شنبه ۱۷ تیر - فرهنگی

در دیدار سرپرست مرکز نسخ خطی و کتاب‌های نادر قزاقستان با رایزن فرهنگی کشورمان مقرر شد با توجه به اهمیت نسخ خطی فارسی در قزاقستان، دوره آموزش زبان فارسی در این مرکز برگزار شود.