برگزاری دومین سمپوزیوم «مجسمه و طبیعت»

برگزاری دومین سمپوزیوم «مجسمه و طبیعت»

چهارشنبه ۱۲ آذر - فرهنگی

دومین سمپوزیوم «مجسمه و طبیعت» در جزیره کیش آغاز شده و در حال برگزاری است.