برگزاری دومین نشست کمیته دستمزد؛ دوشنبه آینده

برگزاری دومین نشست کمیته دستمزد؛ دوشنبه آینده

سه شنبه ۰۶ اسفند - اقتصادی

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری دومین جلسه کمیته دستمزد در دوشنبه آینده خبر داد و گفت: در این جلسه به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد جامعه کارگری ورود خواهیم کرد.