برگزاری دیجی کالای حوزه هوافضا در کشور

برگزاری دیجی کالای حوزه هوافضا در کشور

سه شنبه ۲۵ خرداد - سیاست

یک تیم نوآور درصدد است تا در تابستان سال جاری نمایشگاه مجازی هوافضا را با مشارکت شرکت‌های تولیدکننده این حوزه برگزار کند.