برگزاری رقابتی برای ساخت منظومه ماهواره‌ای در پژوهشگاه فضا

برگزاری رقابتی برای ساخت منظومه ماهواره‌ای در پژوهشگاه فضا

دوشنبه ۰۵ اسفند - علمی

رویداد مسابقه‌ محور با موضوع طراحی منظومه ماهواره‌ای از سوی پژوهشگاه فضایی ایران، مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.