برگزاری موفق ۳ آزمون استخدامی به همّت جهاد دانشگاهی استان بوشهر

برگزاری موفق ۳ آزمون استخدامی به همّت جهاد دانشگاهی استان بوشهر

دوشنبه ۲۰ مرداد - علمی

آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد، نهضت سواد آموزی و شرکت صنایع شیر ایران، امروز جمعه ۲۰ تیرماه در محل دبیرستان سعادت استان بوشهر برگزار شد.