برگزاری نشست «پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در منطقه اکو»

برگزاری نشست «پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در منطقه اکو»

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

نشست فرهنگی-ادبی «پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در منطقه اکو» به صورت مجازی برگزار می‌شود.