برگزاری یادبود دانش‌آموختگان جانباخته‌ی سانحه هواپیما در دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری یادبود دانش‌آموختگان جانباخته‌ی سانحه هواپیما در دانشگاه تربیت مدرس

سه‌شنبه 14 ژانویه ساعت 11:42 - علمی

مراسم یادبود دو تن از دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس که در میان جانباختگان سانحه‌ سقوط هواپیمای اوکراینی بودند، ظهر امروز در مسجد این دانشگاه برگزار شد.