برگ زرین دیگری از سند افتخار و عزت  برای ایران و ایرانی رقم‌ خورد

برگ زرین دیگری از سند افتخار و عزت  برای ایران و ایرانی رقم‌ خورد

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

سفیر کشورمان در آفریقای جنوبی در پیامی از مشارکت ایرانیان در انتخابات تقدیر و تشکر کرد.