بزرگترین آتشفشان قمر”آیو” مشتری به زودی فوران می‌کند

بزرگترین آتشفشان قمر”آیو” مشتری به زودی فوران می‌کند

جمعه ۲۹ شهریور ساعت ۰۲:۵۹ - علمی

گزارش‌ها نشان می‌دهد “لوکی” (Loki) که بزرگترین آتشفشان قمر”آیو” مشتری است به زودی فوران خواهد کرد.