بزرگداشت قدس به یک روز خاص محدود نشود/ضرورت استفاده از فضای مجازی برای پاسخ به ندای مظلومان

بزرگداشت قدس به یک روز خاص محدود نشود/ضرورت استفاده از فضای مجازی برای پاسخ به ندای مظلومان

پنج شنبه ۱۵ خرداد - علمی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با تاکید بر این که نباید بزرگداشت ” روز قدس” را به یک روز اختصاص دهیم گفت: با توجه به فرمایشات رهبری به مناسبت روز قدس، ما تصمیم گرفتیم امسال بخش‌هایی این فرمایشات را در طی یک هفته با استفاده از ظرفیت مجازی مورد توجه قرار دهیم به طوری که این روز به یک روز خاص خلاصه نشود.