بنزین در دسترس شماست

بنزین در دسترس شماست

سه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۲:۲۰ - اقتصادی

بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از امروز طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی استارت می‌خورد اما این به معنای نبود بنزین و یا ایجاد مشکل در روند توزیع سوخت‌رسانی در کشور نیست زیرا کارت آزاد جایگاه‌ها همچنان فعال و در دسترس است.