بهاره رهنما سریال می‌سازد

بهاره رهنما سریال می‌سازد

بهاره رهنما از ساخت سریالی با محوریت زنان خبر داد.