بهبود انسداد مزمن بینی با اسپری فلفل

بهبود انسداد مزمن بینی با اسپری فلفل

شنبه ۰۹ اسفند - علمی

اسپری بینی که فلفل قرمز یکی از ترکیبات آن است می‌تواند به میلیون‌ها نفر با انسداد بینی مزمن کمک کند.